ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - USŁUGOWYCH

im. Augustyna Świdra

 

41-600 Świętochłowice,

ul. gen. Wł. Sikorskiego 9,

 

tel. 32 77 000 60,

fax 32 77 000 63,

mail: zspswiet@wp.pl


 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach. Szczegóły przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj:   Polityka prywatności.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.08.2019 r.

Całkowity budżet projektu: 329 857,25 zł

Zaplanowano następujące zadania:

 1. Doradztwo zawodowe - grupowe i indywidualne - dla uczniów.
 2. Kursy kwalifikacyjne i szkolenia doskonalące dla nauczycieli.
 3. Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów.
 4. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia .
 5. Staże zawodowe organizowane u przedsiębiorców dla uczniów Technikum.
 6. Zakup sprzętu dydaktycznego do pracowni sprzedawców, elektryków oraz oprogramowania do pracowni informatyków.

W ramach zakończonego projektu:

 • zakupiono wyposażenie do pracowni sprzedawców i elektryków oraz sprzęt i oprogramowanie do pracowni informatycznej;
 • przeprowadzono zajęcia z doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego, w których wzięło udział 27 uczniów;
 • 3 nauczycielki kształcące w zawodzie sprzedawca wzięły udział w szkoleniach (Excel podstawowy, Excel zaawansowany, Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń, Program INSERT - Subiekt, Gratyfikant, Rewizor), w ramach których podniosły swoje umiejętności i wiedzę zawodową. Wszystkie szkolenia zostały potwierdzone zaświadczeniami;
 • 2 nauczycieli kształcących w zawodzie technik informatyk wzięło udział w szkoleniach (Programowanie w języku Java, Instalacja i konfigurowanie Windows Server 2012), w ramach których podniosło umiejętności i wiedzę zawodową. Wszystkie szkolenia zostały potwierdzone zaświadczeniami;
 • 4 nauczycieli kształcących w zawodzie elektryk wzięło udział w szkoleniu nt. "Uprawnienia elektryczne" i uzyskali świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 (o napięciu do 1 kV) na stanowisku eksploatacji, a 2 nauczycieli dodatkowo świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 (o napięciu do 1 kV) na stanowisku dozoru;
 • 13 nauczycieli kształcenia zawodowego (w tym języka angielskiego i niemieckiego zawodowego) wzięło udział w 4 godzinnym szkoleniu nt "Efektywna edukacja - integracja tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania w kształceniu zawodowym";
 • 3 uczennice, kształcące się w zawodzie sprzedawca, wzięło udział w 16 godzinnym szkoleniu nt "Profesjonalna obsługa trudnego klienta";
 • 7 uczennic, kształcących się w zawodzie sprzedawca, wzięło udział w 8 godzinnym szkoleniu nt "Profesjonalny wizerunek sprzedawcy";
 • 7 uczniów kształcących w zawodzie technik informatyk wzięło udział w 24 godzinnym szkoleniu "Podstawy programowania w Java";
 • 4 uczniów, kształcących się w zawodzie ślusarz, wzięło udział w szkoleniu nt "Spawanie łukowe w osłonie gazu - metodą MAG" - Moduł I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi - 146 godz. + egzamin;
 • 3 uczniów, kształcących się w zawodzie ślusarz, wzięło udział w szkoleniu nt "Kierowca operator wózków jezdniowych (wózki widłowe)", uprawnienia otrzymają po zdaniu egzaminu w październiku;
 • 13 uczniów kształcących się w zawodzie elektryk wzięło udział w szkoleniu nt "Uprawnienia elektryczne" i uzyskali świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 (o napięciu do 1 kV) na stanowisku eksploatacji;
 • 25 uczniów wzięło udział w 8 godzinnym szkoleniu z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej;
 • grupa elektryków uczestniczyła w wycieczce do Muzeum Energetyki i Elektrociepłowni w Łaziskach Górnych;
 • grupa informatyków uczestniczyła w cyklu wykładów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach ("Wszechnica informatyki");
 • 17 uczniów rozpoczęło udział w kursie na prawo jazdy kat. B. Kilku uczniów zakończyło kurs i są na etapie ustalania terminu egzaminu państwowego.

W wakacje uczniowie uczestniczyli w 160 godzinnych stażach zawodowych.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór do projektu

"Rozwijam zawodowe skrzydła"

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach kształcący się w następujących zawodach:

fryzjer, mechanik-kierowca, elektronik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik informatyk.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu lub w sekretariacie szkoły.

Nabór trwa do wyczerpania miejsc.

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie uczestnictwa i realizacji projektu.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Oświadczenie uczestnika projektu

Deklaracja uczestnictwa

Zakres danych osobowych

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-024309

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. - 31.07.2018 r.

Całkowity budżet projektu: 110 560,00 EUR

Projekt "Staże zawodowe uczniów ZSEU" był realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach we współpracy z firmą VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z Schkeuditz oraz firmą Training Vision Ltd z Portsmouth. W ramach projektu zaplanowano działania mające podnieść kwalifikacje zawodowe i językowe uczniów oraz wesprzeć mobilność uczestników projektu na europejskim rynku pracy.

Zagraniczna praktyka miała za zadanie:

- przygotować uczniów do pracy zawodowej,

- zwiększyć  szanse uczniów na zatrudnienie w przyszłości,

- przygotować uczniów do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

W projekcie wzięło udział 47 uczniów:

 1. technikum - w zawodzie technik informatyk (13 osób) i technik ekonomista (5 osób);
 2. zasadniczej szkoły zawodowej - w zawodach: kucharz (3 osoby), sprzedawca (4 osoby), mechanik pojazdów samochodowych (1 osoba), elektryk (12 osób), fryzjer (9 osób).

Uczniowie wyjechali w 4 grupach (2 do Wielkiej Brytanii i 2 do Niemiec) w 2017 i 2018 roku. Praktyki trwały 3 tygodnie.

W ramach praktyk zagranicznych uczniowie:

- podnieśli umiejętności posługiwania się językiem angielskim/ niemieckim,

- podnieśli kwalifikacje zawodowe,

- poznali zagraniczny rynek pracy oraz wymagania pracodawców,

- rozwinęli umiejętności pracy w grupie.

W ramach działań przygotowawczych uczniowie uczestniczyli w zajęciach z przygotowania językowego (język angielski i język niemiecki), w konsultacjach indywidualnych z pedagogiem, zajęciach z doradztwa zawodowego. Każdy z wyjeżdżających uczestników otrzymał słownik. Dodatkowo uczniowie kształcący się w zawodach elektryk, mechanik pojazdów samochodowych i kucharz zostali wyposażenie w ubrania i obuwie ochronne wymagane na swoich stanowiskach pracy.

Podczas pobytu za granicą organizacje przyjmujące zorganizowały wycieczki kulturowe do Londynu, Winchesteru, Berlina, Lipska, Drezna.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty i dokumenty potwierdzające udział w projekcie.

 

Projekt w całości finansowany był ze środków Unii Europejskiej

w ramach programu ERASMUS +.

 

Pracownia Edukacji Czytelniczej Pałacu Młodzieży w Katowicach zaprasza fotoamatorów, pasjonatów fotografii, bibliofilów i wszystkich kochających czytać do nadsyłania zdjęć promujących pasję czytania widzianą przez pryzmat obiektywu.

Więcej informacji znajdziecie w Regulaminie konkursu >>> pobierz regulamin

Dyrektor oraz wychowawcy klas

zapraszają rodziców i opiekunów naszych uczniów

na spotkanie, które odbędzie się

we wtorek 18 września o godzinie 17.00.

Proszę zapoznać się z planem lekcji.

PLAN LEKCJI 

od 17 września 2018 r. (poniedziałek)

 (plan wygenerowany 2018-09-17)

Jeżeli nowy plan nie ładuje się, proszę wyczyścić historię przeglądania stron i odświeżyć stronę szkolną. Następnie ponownie otworzyć plan lekcji.

Odwiedza nas 771 gości oraz 0 użytkowników.


PROJEKTY EDUKACYJNE

 PROJEKTY EDUKACYJNE ZAKOŃCZONE


Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31