NABÓR 2018/2019

Regulamin naboru

18.05.2018 - 18.06.2018 - składanie wniosków o przyjęcie do technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.

22.06.2018 - 26.06.2018 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

6.07.2018 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6.07.2018 - 12.07.2018 - potwierdzenie woli uczęszczania do wybranej szkoły - przedłożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

13.07.2018 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć

 


 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - USŁUGOWYCH

im. Augustyna Świdra

 

41-600 Świętochłowice,

ul. gen. Wł. Sikorskiego 9,

 

tel. 32 77 000 60,

fax 32 77 000 63,

mail: zspswiet@wp.pl


 

Od 1 września 2017 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Świętochłowicach będzie realizowany projekt "Szkoła to wiedza - praktyka to umiejętność - razem to zawód - etap I" (RPSL.11.02.01-24-0098/17).

Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Beneficjent: Świętochłowice - miasto na prawach powiatu

Realizator projektu: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach

Budżet projektu: 329 857,25 zł

Kwota dofinansowania: 313 364,39 zł

W ramach projektu zostaną podjęte następujące zadania:

  1. Doradztwo zawodowe - grupowe i indywidualne - dla uczniów.
  2. Kursy kwalifikacyjne i szkolenia doskonalące dla nauczycieli.
  3. Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów (w tym kurs prawa jazdy kat. B).
  4. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia (uczeń, który odbędzie 160 h praktyki otrzyma stypendium w wysokości 1 579,20 zł).
  5. Staże zawodowe organizowane u przedsiębiorców dla uczniów Technikum (uczeń, który odbędzie 160 h praktyki otrzyma stypendium w wysokości 1 579,20 zł).
  6. Zakup sprzętu dydaktycznego do pracowni sprzedawców, elektryków i informatyków.

Jesteśmy przekonani, że dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie naszej szkoły znacznie zwiększą swoje kompetencje zawodowe, osiągną lepsze wyniki na egzaminach zawodowych oraz zdobędą lepszą pozycję na rynku pracy. 

 

Odwiedza nas 459 gości oraz 0 użytkowników.


PROJEKTY EDUKACYJNE

 PROJEKTY EDUKACYJNE ZAKOŃCZONE


Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31