BIBLIOTEKA

zaprasza w godzinach

poniedziałek 8.30 - 14.30

wtorek 8.30 - 14.30

środa 8.30 - 14.30

czwartek 10.00 - 16.00

piątek 8.30 - 14.30


ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - USŁUGOWYCH

im. Augustyna Świdra

 

41-600 Świętochłowice,

ul. gen. Wł. Sikorskiego 9,

 

tel. 32 77 000 60,

fax 32 77 000 63,

mail: zspswiet@wp.pl


 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach. Szczegóły przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj:   Polityka prywatności.

zaświadczenie o odbywaniu praktyki zawodowej (dla ZSZ) >>> pobierz plik

 

podanie o przyjęcie do Technikum / Branżowej Szkoły I stopnia >>> pobierz plik

 

podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych >>> pobierz plik

podanie o przyjęcie do Centrum Kształcenia Ustawicznego >>> pobierz plik

podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej >>> pobierz plik

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

 

w  obszarze: Administracyjno – Usługowym

w  zakresie kwalifikacji:
A.18 Prowadzenie sprzedaży >>>więcej informacji
A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich >>>więcej informacji
A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji >>>więcej informacji
A.36 Prowadzenie rachunkowości >>>więcej informacji
A.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego >>>więcej informacji
A.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich >>>więcej informacji
A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji >>>więcej informacji


w  obszarze: Elektryczno -  Elektronicznym

w  zakresie kwalifikacji:
E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych >>>więcej informacji
E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych >>>więcej informacji
E.12 Montaż i instalacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych >>>więcej informacji
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami >>>więcej informacji
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami >>>więcej informacji


w  obszarze: Turystyczno – Gastronomicznym

w  zakresie kwalifikacji:
T.6 Sporządzanie potraw i napojów >>>więcej informacji

2-letnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przeznaczone dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Po ukończeniu można przystąpić do egzaminu maturalnego.

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu (pn, śr, cz).

Szkoła Policealna, której ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminu w następujących zawodach:

Technik administracji

- cztery semestry,

kwalifikacja:

obsługa klienta w jednostce administracyjnej

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

- trzy semestry,

kwalifikacja:

zarządzania systemem bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy

Technik rachunkowości

- cztery semestry,

kwalifikacje:

1. prowadzenie rachunkowości, wykonywanie analiz finansowych

2. rozliczanie wynagrodzeń, podatków i innych danin publicznych

Technik transportu drogowego

- cztery semestry,

kwalifikacje:

1. eksploatacja środków transportu drogowego

2. organizacja i przygotowanie przewozów drogowych, osób i ładunków

Technik usług pocztowych i finansowych

- dwa semestry,

kwalifikacje:

1. obsługa klienta w zakresie usług pocztowych, kurierskich i finansowych

2. wykonywanie zadań rozdzielczo- ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

Symbol cyfrowy zawodu 722204

 

Ślusarz to rzemieślnik, który zajmuje się obróbką metalu

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

Charakterystyka zawodu

Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych. W zależności od rodzaju wykonywanych prac, ślusarze specjalizują się w określonych kierunkach.

Opis kwalifikacji

W toku kształcenia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • metod obróbki ręcznej,
 • różnych rodzajów materiałów do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • różnych metod i technik łączenia materiałów,
 • doboru odpowiednich narzędzi do wykonywania obróbki ręcznej,
 • doboru odpowiednich narzędzi i przyrządów pomiarowych do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich,
 • posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń,
 • oceny jakości wykonanych prac ślusarskich.
Możliwości zatrudnienia

Ślusarz może być zatrudniony w zakładach usługowych naprawiających sprzęt domowy, warsztatach samochodowych, zakładach produkujących wyroby artystyczne, spółdzielniach mieszkaniowych, firmach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów metalowych, konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego. Może prowadzić własny warsztat ślusarski.

Symbol cyfrowy zawodu 711204

 

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie murarz – tynkarz jest przygotowanie absolwenta  do wykonywania prac murarskich i tynkarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażenia absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

Charakterystyka zawodu

Murarz jest to osoba, która zajmuje się układaniem i łączeniem cegieł, kamieni i innych rodzajów materiałów budowlanych do budowy ścian, fundamentów, przegród, łuków, kanałów, filarów, stropów, itp. Pracownikowi temu powierza mu się także roboty licowe, np. układanie na ścianach elewacji. Jego zadaniem jest też wykuwanie otworów w istniejących już w ścianach. Murarz może także nadzorować i prowadzić prace rozbiórkowe.

Opis kwalifikacji

W toku kształcenia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • konstrukcji obiektów budowlanych,
 • rozpoznawania i zastosowania materiałów budowlanych, m.in. układania cegieł, kamieni i innych materiałów budowlanych,
 • rodzajów i składników zapraw murarskich i tynkarskich,
 • montażu i użytkowania rusztowań,
 • pracy z planem architektonicznym i założeniami budowlanymi.
Możliwości zatrudnienia

Murrtz-tynkarz może być zatrudniony w firmach remontowych i budowlanych, warsztatach remontowo-budowlanych, zakładach prefabrykacji. Może również prowadzić własną działalność.

Odwiedza nas 252 gości oraz 0 użytkowników.


PROJEKTY EDUKACYJNE

 PROJEKTY EDUKACYJNE ZAKOŃCZONE


Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31