ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - USŁUGOWYCH

im. Augustyna Świdra

 

41-600 Świętochłowice,

ul. gen. Wł. Sikorskiego 9,

 

tel. 32 77 000 60,

fax 32 77 000 63,

mail: zspswiet@wp.pl


 

Symbol cyfrowy zawodu 432106

 

Osoby wykonujące ten zawód mogą pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym. Do ich zadań należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru. Muszą dbać o towar, który znajduje się pod jego opieką i chronić go przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem. Powinny także pilnować terminów przechowywania np. materiałów, artykułów i utrzymywać czystość w pomieszczeniach magazynowych. Odpowiedzialne są również za zaopatrzenie, dystrybucję, transport i komunikację, czyli dba o sprawny i szybki przepływ towaru mając na uwadze koszty całego przedsięwzięcia.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;

2) przechowywania towarów;

3) ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie;

4) prowadzenia dokumentacji magazynowej.

 

Uczeń w trakcie nauki zdaje zewnętrzny egzamin z kwalifikacji AU.22. Obsługa magazynów:

1. Realizacja procesów magazynowych

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje magazynów: małe, średnie, wielkopowierzchniowe i specjalistyczne;

2) rozróżnia rodzaje zapasów;

3) optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;

4) dobiera wyposażenie magazynowe do przechowywanych zapasów;

5) dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;

6) dokonuje ilościowego i jakościowego odbioru towaru;

7) określa warunki przechowywania i transportu towarów;

8) organizuje czynności związane z procesami magazynowymi;

9) określa zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem;

10) monitoruje stany zapasów magazynowych z uwzględnieniem asortymentu oraz terminów przechowywania materiałów;

11) przygotowuje i dokonuje inwentaryzacji;

12) dobiera opakowania do rodzaju produktów i potrzeb klienta;

13) dokonuje przyjmowania i realizacji reklamacji;

14) określa zasady gospodarowania opakowaniami;

15) posługuje się przyjętym w magazynie systemem identyfikacji towarów;

16) stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie magazynowania;

17) sporządza dokumentację magazynową wraz z ewidencją;

18) określa koszty usług magazynowych.

2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych

Uczeń:

1) określa strukturę procesu produkcyjnego;

2) rozróżnia cechy charakterystyczne surowców i materiałów;

3) określa miejsce i warunki przechowywania materiałów do produkcji;

4) stosuje systemy informatyczne dostosowane do formy organizacji procesu produkcji;

5) kompletuje materiały do poszczególnych etapów produkcji;

6) przestrzega zasad gospodarki odpadami;

7) sporządza dokumenty dotyczące przepływu materiałów w procesie produkcji w języku polskim i języku obcym.

3. Obsługa magazynów dystrybucji

Uczeń:

1) określa etapy dystrybucji;

2) dobiera kanały dystrybucji;

3) określa wymagania procesu magazynowania w centrach dystrybucji i terminalach;

4) stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie dystrybucji;

5) stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów;

6) sporządza dokumenty dotyczące dystrybucji w języku polskim i języku obcym.

Odwiedza nas 150 gości oraz 0 użytkowników.


PROJEKTY EDUKACYJNE

 PROJEKTY EDUKACYJNE ZAKOŃCZONE


Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
Data : czwartek, 1 luty 2018
2
Data : piątek, 2 luty 2018
3
Data : sobota, 3 luty 2018
4
Data : niedziela, 4 luty 2018
5
Data : poniedziałek, 5 luty 2018
6
Data : wtorek, 6 luty 2018
7
Data : środa, 7 luty 2018
8
Data : czwartek, 8 luty 2018
9
Data : piątek, 9 luty 2018
10
Data : sobota, 10 luty 2018
11
Data : niedziela, 11 luty 2018
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28