ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - USŁUGOWYCH

im. Augustyna Świdra

 

41-600 Świętochłowice,

ul. gen. Wł. Sikorskiego 9,

 

tel. 32 77 000 60,

fax 32 77 000 63,

mail: zspswiet@wp.pl


 

 

 

- przepisów prawa oraz kodeksów niezbędnych przy prowadzeniu działalności oraz dotyczących wynagrodzeń, zatrudniania pracowników, spraw emerytalnych i rentowych,

- form działania przedsiębiorców,

- strategii marketingowych i obrotu materiałami,

- korzystania z programów komputerowych niezbędnych do prowadzenia spraw kadrowych, płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych, prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykonywania obliczeń, analiz i sprawozdań,

- metod kalkulacji cen sprzedaży oraz naliczania podatków bezpośrednich i pośrednich,

- przygotowywania biznes planów,

- metod i etapów analiz ekonomicznych.

2. Prowadzenie rachunkowości:

- prawidłowego obiegu dokumentacji związanej z operacjami gospodarczymi,

- prawidłowej interpretacji zdarzeń gospodarczych,

- właściwego przechowywania dowodów księgowych,

- klasyfikacji aktywów i pasywów,

- przeprowadzania inwentaryzacji,

- prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych,

- dokumentowania oraz ewidencjonowania operacji gospodarczych.

 

Możliwości zatrudnienia

Technik ekonomista może podejmować pacę w urzędach administracji państwowej i samorządowej, bankach, urzędach skarbowych, instytucjach ubezpieczeniowych, biurach rachunkowych, jednostkach samorządu terytorialnego, agencjach celnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach usługowych i handlowych.

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.


PROJEKTY EDUKACYJNE

 PROJEKTY EDUKACYJNE ZAKOŃCZONE