BIBLIOTEKA

zaprasza w godzinach

poniedziałek 8.30 - 14.30

wtorek 8.30 - 14.30

środa 8.30 - 14.30

czwartek 10.00 - 16.00

piątek 8.30 - 14.30


ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - USŁUGOWYCH

im. Augustyna Świdra

 

41-600 Świętochłowice,

ul. gen. Wł. Sikorskiego 9,

 

tel. 32 77 000 60,

fax 32 77 000 63,

mail: zspswiet@wp.pl


 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach. Szczegóły przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj:   Polityka prywatności.

 

 

 

W toku kształcenia absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu:

- zasad działania komputerów i urządzeń peryferyjnych (monitorów, klawiatur, drukarek, skanerów itp.),

- działania, instalowania systemów operacyjnych oraz oprogramowania komputerowego,

- działania interfejsów komputerowych,

- oprogramowania diagnostycznego i monitorującego pracę komputera,

- konserwacji sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,

- typologii lokalnych sieci komputerowych,

- funkcji komputerowego systemu sieciowego,

- prawidłowego działania lokalnej sieci komputerowej,

- odpowiedniego doboru urządzeń sieciowych, komputerów, medium transmisyjnego, oprogramowania systemowego i narzędziowego do pracy w sieci lokalnej,

- podłączania sieci lokalnej do internetu,

- konfiguracji interfejsów sieciowych,

- zabezpieczania przepływu danych w sieci.

2. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych:

- tworzenia aplikacji i skryptów apletów,

- projektowania struktur witryn internetowych,

- przestrzegania zasad cyfrowego zapisu obrazu oraz przetwarzania obrazu i dźwięku,

- tworzenia grafiki statycznej i animacji,

- tworzenia formularzy, zapytań oraz raportów do przetwarzania danych,

- zabezpieczania baz danych,

- przestrzegania zasad programowania.

 
Charakterystyka zawodu

Zdobycie kwalifikacji przez technika informatyka uprawnia go do montażu komputerów oraz urządzeń sieciowych z odpowiednich podzespołów, instalowania systemów i oprogramowania komputerowego, diagnozowania, naprawiania komputerów, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego, odzyskiwania utraconych danych z komputera.

W ramach zarządzania sieciami może wykonywać projekty okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej, montować elementy lokalnej sieci wg projektu, przygotowywać kosztorysy projektowanych sieci komputerowych, instalować oraz konfigurować urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne, administrować zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. 

Uzyskanie kwalifikacji EE.08 uprawnia do projektowania i tworzenia stron internetowych, sklepów internetowych, administrowania aplikacjami i witrynami internetowymi, testowania oraz publikacji witryn internetowych, projektowania i tworzenia baz danych, modyfikowania i rozbudowywania struktur baz danych, zarządzania bazami danych oraz ich bezpieczeństwem.

Możliwości zatrudnienia

Technik informatyk może podejmować pracę w sklepach komputerowych, punktach serwisowych sprzętu komputerowego, ośrodkach obliczeniowych i statystycznych, specjalistycznych firmach informatycznych, działach obsługi informatycznej małych i dużych firm, przedsiębiorstwach i instytucjach korzystających z komputerów (bankach, szpitalach itp.), firmach produkujących komputery i oprogramowanie, firmach tworzących i zarządzających serwisami internetowymi.

Zadania zawodowe realizowane w trakcie kształcenia:
 • dobór komponentów i konfigurowanie systemów komputerowych;
 • stosowanie oprogramowania użytkowego do realizacji określonych zadań;
 • wdrażanie zabezpieczeń sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego;
 • posługiwanie się zasadami zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy;
 • diagnozowanie i konfigurowanie sieciowych urządzeń komunikacyjnych;
 • instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i aplikacji;
 • analizowanie dokumentacji technicznej informatycznych systemów komputerowych;
 • podłączanie i konfigurowanie urządzeń techniki komputerowej;
 • lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji;
 • przeprowadzanie kompletnej diagnostyki konfiguracji i działania hostów sieciowych;
 • wykonywanie projektu sieci lokalnej, dobieranie elementów sieci strukturalnej;
 • dobieranie urządzeń i oprogramowania sieciowego;
 • sporządzanie kosztorysów projektowanej sieci;
 • instalowanie i konfigurowanie sieciowych systemów operacyjnych;
 • konfigurowanie i zarządzanie usługami sieciowymi, projektowanie struktury adresów w sieci;
 • tworzenie podziału sieci na podsieci wirtualne, wykonywanie pomiarów i testów sieci logicznej;
 • tworzenie stron internetowych za pomocą hipertekstowych języków znaczników;
 • tworzenie kaskadowych arkuszy stylów;
 • posługiwanie się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
 • instalowanie systemów baz danych i systemów zarządzania bazami danych;
 • modyfikowanie i rozbudowa struktury istniejących baz danych;
 • stosowanie instrukcji, funkcji, procedur, obiektów i metod wybranych języków programowania;
 • tworzenie własnych funkcji, procedur, obiektów i metod obiektowych języków programowania;
 • wykorzystanie języków programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;
 • stosowanie skryptów wykonywanych po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;

Odwiedza nas 113 gości oraz 0 użytkowników.


PROJEKTY EDUKACYJNE

 PROJEKTY EDUKACYJNE ZAKOŃCZONE


Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31