ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - USŁUGOWYCH

im. Augustyna Świdra

 

41-600 Świętochłowice,

ul. gen. Wł. Sikorskiego 9,

 

tel. 32 77 000 60,

fax 32 77 000 63,

mail: zspswiet@wp.pl


 

 

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
AU.22. Obsługa magazynów AU.32. Organizacja transportu
 

Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz zoptymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami.

Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK LOGISTYK potrafi:

 1. przygotowywać ofertę handlową w zakresie świadczenia usług logistycznych,
 2. przygotowywać proces logistyczny,
 3. dokonać wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań,
 4. przyjmować i kompletować zamówienia usług logistycznych,
 5. dobierać środki do załadunku i rozładunku towarów,
 6. dobierać środki transportu,
 7. dobierać opakowania jednostkowe i transportowe,
 8. obliczać ilość miejsca potrzebną do składowania towarów,
 9. przygotowywać taryfy przewozowe, spedycyjne i ustalać należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych,
 10. sporządzać dokumenty logistyczny,
 11. zawierać umowy sprzedaży usług logistycznych,
 12. prowadzić rozliczenia i rachunki ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi,
 13. analizować koszty dostawy i magazynowania,
 14. organizować przyjęcia i wydania towarów z magazynu,
 15. organizować logistykę miejską,
 16. organizować recykling i utylizację odpadów w działalności logistycznej.

Technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:

 • sprzedaży i prognozowania popytu,
 • planowania zakupów,
 • handlu elektronicznego,
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
 • gospodarki odpadami,
 • planowania produkcji i zapasów,
 • gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
 • transportu wewnętrznego.

 

Odwiedza nas 101 gości oraz 0 użytkowników.


PROJEKTY EDUKACYJNE

 PROJEKTY EDUKACYJNE ZAKOŃCZONE