BIBLIOTEKA

zaprasza w godzinach

poniedziałek 8.30 - 14.30

wtorek 8.30 - 14.30

środa 8.30 - 14.30

czwartek 10.00 - 16.00

piątek 8.30 - 14.30


ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - USŁUGOWYCH

im. Augustyna Świdra

 

41-600 Świętochłowice,

ul. gen. Wł. Sikorskiego 9,

 

tel. 32 77 000 60,

fax 32 77 000 63,

mail: zspswiet@wp.pl


 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach. Szczegóły przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj:   Polityka prywatności.

Nasza szkoła jest najstarszą w Świętochłowicach. Znajduje się przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 9, w samym centrum Świętochłowic, przy pełnym zieleni parku, zwanym przez mieszkańców „Plantami”.

Powstała tuż po wojnie, bo 13 lutego 1945 roku jako Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w dzielnicy naszego miasta - Lipinach. W 1961 roku jej siedziba została przeniesiona do centrum, do budynku przy obecnej ulicy gen. Władysława Sikorskiego 9.

1 września 1951 r. potrzeby środowiska zrodziły konieczność powołania Zasadniczej Szkoły Hutniczej w Świętochłowicach – Lipinach. W roku szkolnym 1956/1957 w miejsce zlikwidowanej Zasadniczej Szkoły Hutniczej władze oświatowe powołały Zasadniczą Szkołę Zawodową o kierunku gospodarczo – gastronomicznym.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Lipin wraz z warsztatami gastronomicznymi i krawieckimi w roku szkolnym 1961/1962 została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu 9, a więc tu, gdzie obecnie mieści się Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Augustyna Świdra.

Wyżej wymienione szkoły stanowią jedną linię genealogiczną obecnego Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Augustyna Świdra, druga łączy się z istnieniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej.

Tę szkołę władze oświatowe powołały 1 września 1961 roku. Jej specyfiką było to, że uczęszczała do niej młodzież pracująca w miejscowych i okolicznych zakładach przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych, a grono pedagogiczne składało się w dużej liczbie z nauczycieli dochodzących z przemysłu.

Mieszczące się w budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu dwie zasadnicze szkoły połączono 1 września 1973 roku, tworząc jedną szkołę pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych nr 1. W jego skład weszły: Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca, Szkoła Przysposobienia Zawodowego.

Z dniem 1 września 1977 r. do budynku Zespołu Szkół Zawodowych został przeniesiony Zespół Szkół Zawodowych Huty „Florian” i objęty wspólną dyrekcją. Od 1 września 1978 r. Zespół Szkół Zawodowych Huty „Florian” i Technikum Mechaniczno – Hutnicze dla Pracujących Huty „Florian” zostały włączone do Zespołu Szkół Zawodowych na mocy decyzji Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach. Powstała wówczas duża szkoła licząca 35 oddziałów.

28 stycznia 1981 r. otwarto Szkolną Izbę Regionalną.

W uznaniu zasług dydaktycznych i wychowawczych 14 października 1981 roku decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Katowicach nadano szkole imię śląskiego powstańca, hutnika i poety, Augustyna Świdra, dwa lata później, 5 maja 1983r. za całokształt pracy nad kształtowaniem patriotycznych i obywatelskich postaw młodzieży i osiągane wyniki w nauczaniu, prawo posiadania sztandaru. Uroczystość odbyła się w szkole 16 marca 1984 roku. Sztandar ufundowała załoga Huty „Florian”. Jest on symbolem więzi młodzieży i Grona Pedagogicznego z załogą huty.

Dla podniesienia wyników nauczania z praktycznej nauki zawodu Dyrekcja Huty „Florian” wybudowała i oddała do użytku młodzieży warsztaty szkolne. Uroczystość otwarcia odbyła się 1 września 1983 r.

W okresie swego 40 – letniego istnienia szkoła dostarczyła gospodarce narodowej ponad 20 tysięcy absolwentów w tym przede wszystkim kadrę wykwalifikowanych robotników.

Od 2001 roku szkoła kształci również dorosłych absolwentów, którzy ukończyli Zasadniczą Szkołę Zawodową, a chcieliby uzyskać wykształcenie średnie. Naukę mogą kontynuować w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych lub Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych. Absolwenci Liceum mogą podnosić swoje kwalifikacje w Szkołach Policealnych, działających na terenie jednostki.

Od roku szkolnego 2011/2012 do szkoły został włączony Zespół Szkół Ekonomiczno – Informatycznych, który dotąd swą siedzibę miał w Świętochłowicach – Lipinach przy ulicy dr Bukowego.

Obecnie, mimo niżu demograficznego, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Augustyna Świdra (nowa nazwa obowiązująca od 1 września 2003 r.) – nadal jest jedną z największych szkół w trójmieście (Ruda Śląska, Chorzów, Świętochłowice). Rokrocznie opuszcza szkołę średnio 200 absolwentów.

Odwiedza nas 100 gości oraz 0 użytkowników.


PROJEKTY EDUKACYJNE

 PROJEKTY EDUKACYJNE ZAKOŃCZONE


Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31